Fotowoltaika Wałbrzych – jak ją zamontować by sprawnie działała?

Do obliczenia produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej niezbędna jest znajomość nasłonecznienia w płaszczyźnie odpowiadającej instalacji oraz ścieżki słonecznej w miejscu o różnych porach roku. Sytuacja słońca w dowolnym momencie zależy od wysokości i azymutu słońca. Na wydajność paneli fotowoltaicznych wpływa ich orientacja i pochylenie (pochylenie), co wpływa na ilość wytwarzanej energii. W zależności od nachylenia fotowoltaika Wałbrzych i energia jaką odda będzie maksymalna, gdy pozycja płyty jest prostopadła do naświetlenia. Orientacja modułu fotowoltaicznego to kąt odchylenia od geograficznego południa powierzchni lub północy na półkuli południowej. Dopuszczalne są maksymalne odchylenia +/- 20 stopni.

Jak powinna być zamontowana fotowoltaika Wałbrzych? Na półkuli północnej ogólną zasadą umieszczania paneli słonecznych jest to, że muszą one być zorientowane w kierunku prawdziwego południa (a na południu, prawdziwej północy), tak aby mogły otrzymywać jak najwięcej bezpośredniego promieniowania w ciągu dnia. Kąt orientacji panelu słonecznego jest oparty tylko na jednym kącie: orientacji (lub azymucie) panelu. Azymut słoneczny to kąt utworzony przez południk słoneczny i południk miejsca (południe na półkuli północnej i północ na półkuli południowej). Kąt ten wynosi zero w południe słoneczne, ujemny rano i dodatni po południu. Orientację paneli fotowoltaicznych Wałbrzych można wskazać za pomocą kąta azymutu (γ) odchylenia względem optymalnego kierunku na południe (na półkuli północnej) lub na północ (na półkuli południowej).

Warunki klimatyczne i położenie geograficzne modułów fotowoltaicznych odgrywają ważną rolę w wyborze odpowiedniego kąta nachylenia w celu uzyskania wysokiej produkcji energii. Promieniowanie słoneczne na powierzchni prostopadłej do kierunku propagacji promieniowania słonecznego jest zawsze większe niż gdybyśmy umieścili tę samą powierzchnię w jakimkolwiek innym położeniu. Nachylenie uwzględnia pozycję słońca w ciągu roku, więc jego optymalna pozycja może się zmieniać w czasie, dlatego w przypadku montażu stałych modułów wartość nachylenia zwykle dobiera się dla maksymalnej średniej mocy otrzymywanej w ciągu roku. Aby maksymalnie przekształcić światło w energię słoneczną, fotowoltaika Wałbrzych musi być zamontowana pod kątem, aby były skierowane bezpośrednio w stronę słońca. W trackerach iw zależności od sposobu montażu panelu można go trzymać pod stałym kątem lub regulować przez cały rok, aby zmaksymalizować energię słoneczną ze słońca. Szerokość geograficzna jest definiowana jako odległość od punktu na powierzchni Ziemi do równika. Dzięki narzędziu Google Earth można uzyskać pomiar szerokości geograficznej. Możesz skorzystać z wyszukiwania w menu, aby znaleźć nazwę lokalizacji na mapie. W ten sposób zostanie znaleziona wartość szerokości geograficznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five − 2 =